Su šventėmis, gerbiamieji mokesčių mokėtojai

Šiomis dienomis daugelis rašo, kažką tokio įprastai mielo. Tačiau kai kas sugeba sukurti ir idijotiškus sveikinimus, kurie visai pralinksmina...


Kartą, Gargžduose (esu iš ten kilimo), naujų metų naktį Rinkos aikštėje prisitinko žmonių (vadinimas rinkos, nes ten visi renkasi?). Atėjo ir policajų būrelis, susispietė aikštės pakraštyje prie šventoriaus laiptų ir niūriai šnairuodami stebi aplinką, eismo dalyvius ir kitus piliečius. Žodžiu apie vidurnaktį pradėjo pyškinti saliutai, žmonės išplėtę akis metėsi vieni ant kitų kažką nerišliai šūkaliodami, mojuodami apytuščiais buteliais, spausdami vieni kitus prie krutinių ir kišdami drėgnas lūpas... na kaip visada, laimės išraiška. Mes - nedickas draugų būrelis (Donatas, Ieva, Aušra, dar kažkas...), gi, tuo metu ne tik perspektyvūs, bet dar ir jauni (apie dvacoką) inteligentiškai pasiglėbesčiavome, palinkėjome linkėjimų, pakštelėjome - apsidirbome gana greitai. Kaip ir nebebuvo ką veikti, tad patraukėme prie šalimais stoviniuojančių pareigūnų ir ištiesėme jiems rankas kažką pakiliai formuluodami. Pareigūnai dėbt į mus, paskum vienas į kitą. Paskui kažkuris krenkštelėjo ir ištiesęs ranką paspaudė ir ištarė "Su šventėmis ir Jus, prašome laikytis viešosios tvarkos, negirtauti, netriūkšmauti ir nešiukšlinti apylinkių... ". Žodžiu, tada, dar jaunas būdamas, metų sandūroje staiga suvokiau, kokia gili takoskyra galėtų būti tarp valdišką darbą dirbančio visuomėns tarno, tarnautojo ir žmogaus, kuris savo jėgomis kabinasi į gyvenimą... ojojoj...

Tad linkiu tau šviesos galvoje, meilės širdyje ir vilties akyse :)

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Penktasis sezonas uždarytas

Nulinė kanalizacija: vamzdžiai atgulė į žemę

3/4